preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin

 

Što je Vijeće roditelja?

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku svake školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja bira između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika. Također, Vijeće roditelja predlaže svog člana u Školski odbor svake četiri godine.

Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u cilju ostvarivanja zadaća školstva i povezivanja škole s društvenom sredinom. Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, surađuje s Vijećem učenika, surađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja te zaštite zdravlja učenika. Način rada i djelokrug Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole.

Iz Statuta Osnovne škole Ivane Brlić– Mažuranić Ogulin:

VIJEĆE RODITELJA

Članak 153.

 1. U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.
 2. Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole.

 

IZBOR ČLANOVA

Članak 154.

 1. Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih redova na početku školske godine biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole.
 2. Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih roditelja.
 3. Glasovanje je javno, dizanjem ruku.
 4. Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja rukovodi razrednik.

ZAPISNIK O IZBORIMA

Članak 155.

 1. Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici su dužni u roku do tri dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
 2. Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA

Članak 156.

 1. Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova vijeća roditelja i bira predsjednik i zamjenik predsjednika vijeća roditelja.
 2. Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
 3. Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

OVLASTI VIJEĆA RODITELJA

Članak 157.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge:

 1. daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada
 2. raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
 3. razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
 4. predlaže svog predstavnika u Školski odbor
 5. glasuje o kandidatu za ravnatelja Škole
 6. predlaže mjere za unapređivanje odgojno obrazovnog rada
 7. raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno –obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
 8. daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih i kulturnih sadržaja škole
 9. daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi
 10. daje mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
 11. daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći
 12. obavlja druge poslove prema odredbama ovoga Statuta i drugih općih akata Škole.

Svoje savjete i prijedloge te pitanja možete slati na mail Osnovne škole Ivane Brlić– Mažuranić Ogulin. Odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.

 

U školskoj godini 2020./2021. predsjednica Vijeća roditelja je gđa. Nikolina Salopek Mihalić, a zamjenica je gđa. Vesna Žilić Vrbanić.

POPIS ČLANOVA VIJEĆA RODITELJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2020/2021

 

 

R. BR.

IME I PREZIME

RAZRED

1.

MARIJA TOMLJANOVIĆ MIHALIĆ

1.a

2.

JOSIPA SALOPEK

1.b

3.

MIHAELA SABLJAK

1. PŠK

4.

NEVENKA DUJMIĆ

2.a

5.

DARIJA STIPIŠIĆ POLIĆ

2.b

6.

ANA – MARIJA BOKULIĆ

2.PŠK

7.

VESNA ŽILIĆ VRBANIĆ

3.a

8.

TIHANA PUŠKARIĆ

3.b

9.

NIKOLINA PUŠKARIĆ

3.c

10.

VANJA PUŠKARIĆ

3. PŠK

11.

SANJA VUKOVIĆ

4.a

12.

MAJA BIŠĆANIN

4.b

13.

JOSIPA DUJMEŠIĆ

4. r PŠK

14.

NIKOLINA RADULOVIĆ

PŠD

15.

RAJKO KOSANOVIĆ

PŠJ

16.

ANITA ŽANIĆ PREBEŽIĆ

5.a

17.

HRVOJE LUKETIĆ

5.b

18.

NEVENKA BADANJAK

5.c

19.

RAJKO KOSANOVIĆ

5.PŠD

20.

ANA MARIJA TURKALJ

6.a

21.

VEDRANA VUKELJA

6.b

22.

BARBARA SRDAREV

6.c

23.

BRANKA TATALOVIĆ

6. PŠD

24.

NIKOLINA SALOPEK MIHALIĆ

7. a

25.

LJUBICA NOVAK

7. b

26.

SABINA MAGLIČIĆ

7.c

27.

SANDRA RUŽIČIĆ

7.PŠD

28.

ANDREA CERANIĆ

8. a

29.

BILJANA VIŠNIĆ

8. b

30.

IRENA VUJINOVIĆ

8.c

31.

SANJA IVOŠEVIĆ

8. PŠD

32.

TAJANA RUBEŠA

1. g. GŠ

33.

VESNA KOVAČEVIĆ

2. g. GŠ

34.

MARIN KOIĆ

3. g. GŠ

35.

NEVENKA VUKELIĆ RENDULIĆ

4. g. GŠ

36.

VLADO KAURIĆ

5. g. GŠ

37.

IVANA KURELAC

6. g. GŠ

 

 

 


CMS za škole logo
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin / Ulica Josipa bana Jelačića 1, HR-47300 Ogulin / www.os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr / ured@os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr
preskoči na navigaciju