2020-04-02 11:17:44

UČENJE NA DALJINU - SAVJETI

Martina Žanić, psihologinja OŠ Ivane Brlić - Mažuranić Ogulin pripremila je u Power Point prezentaciji nekoliko savjeta vezano za sa za učenje u ovoj nastavi na daljinu. Hvala našoj psihologinji Martini, a nadamo se da će svima ovi savjeti pomoći u učenju na daljinu!

https://carnet-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/danko_bertovic_skole_hr/EaKlPFU2JxhKintXbSbIvIABBPY52jinH6YJXOzl1Pq7vg?e=2Y4GfT


Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin