2019-04-29 15:58:20

ŠTO AKO…… bih mogao učiti o čemu god želim?

Originalno, ideja potječe iz velikih i svjetski uspješnih tvrtki kao što je Google čiji zaposlenici su dobili 20% svojeg radnog vremena za rad na projektima koje sami osmisle. Ovaj sustav se pokazao iznimno uspješnim i rezultirao nekim od najboljih „proizvoda“ ovih tvrtki, kao što je Gmail.
20% Time projekt postao je sinonim za inovativnost te je usvojen globalno kao školski projekt 
Genius Hour koji potiče učeničku znatiželju, snaži njihovu samostalnost i vježba je slobode izbora. 
Genius Hour  ili  20% Time je projekt koji dozvoljava učenicima da istražuju i uče o temi koju sami odabiru.
Tijekom šk. god. 2018./2019. učenici šestih razreda OŠ Ivane Brlić Mažuranić  Ogulin su istraživali i prezentirali svoje izborne teme. 

Neki su izradili plakate, a drugi su svoje rezultate prikazali prezentacijama na satu Prirode:

 

Prezentacije:

Antonela Simon: Bora Bora

David Vuković: Bicikli –od postanka do danas

Dorian Salopek: Postanak novinarstva

Ines Pavličić: Konji

Lana Kasunić: Život s dinosaurima

Lorena Sušanj: Nasilje nad životinjama

Petra Matijašić: Postanak života na Zemlji

 

Plakati:

Antonio Mihalić: Hoverboard

Barbara Despot: 20.stoljeće vs. 21.stoljeće

David Pađan: Muhara

Dominic Toplak: Tyrannosaurus rex 

Emilio Piškur: Ogulin

Greta Frković: Svemir

Kaja Jerak: Kitovi

Jan Renka: Prvi automobili

Lana Kirasić: Divljač

Lea Salopek: Svemir

Magdalena Sabljak: Crvena lisica

Marija Blašković: Vukovi

Matej Dujmić: Pas

Mia Štajduhar: Dupini

Petra Luketić: Pas

Renato Vranješ: Deep web

Sara Suknaić: Tounj

Tea Brozović: Psi

Valerija Cindrić: Ugostiteljstvo

Viktorija Salopek: Prvi djetetovi dani

 

Plakate naših učenika s temama po njihovom izboru izlažemo u holu sportske dvorane.

 

 


Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin